Ar Ôl Y Glaw

The first song to be taken from the forthcoming album by Carwyn Ellis & Rio 18, ‘Mas’, Ar Ôl Y Glaw [After The Rain], is a “lockdown-flavoured reaction to the horrible swirling nastiness in America that we saw earlier this year,” says Carwyn Ellis. The song talks of the hope that we have to cling to after such troubling events, its mood inspired by a YouTube clip Carwyn loves of Donovan and Sergio Mendes singing Donovan’s song, ‘There Is A Mountain’ together. Marged Rhys (of Welsh folk trio Plu) co-wrote it, Carwyn sending her the original demo and chorus, which she finished, he laughs, “unlike me, at lightning speed”.

Ar Ôl Y Glaw is available to stream now.

Mae’r gân Ar Ôl Y Glaw o’r albwm newydd  ‘Mas’ gan Carwyn Ellis & Rio 18, yn “adwaith i’r casineb cythryblus ofnadwy a welsom yn America yn gynharach eleni, gyda blas cyfnod y clo arno”, medd Carwyn Ellis. Mae’n sôn am y gobaith y mae’n rhaid inni lynu ato ar ôl digwyddiadau mor ofidus, ac ysbrydolwyd naws y gân gan glip ar YouTube o Donovan a Sergio Mendes yn cyd-ganu cân Donovan ‘There is A Mountain’. ‘Cyd-ysgrifennwyd ‘Ar Ôl Y Glaw’ gan Marged Rhys (aelod o’r triawd gwerin, Plu). Anfonodd Carwyn y demo a’r corws gwreiddiol ati, ac fe orffennodd hi’r gwaith mewn fflach, medd Carwyn gan chwerthin, “yn wahanol i fi!”.

Mae Ar Ôl Y Glaw ar gael i’w ffrydio nawr.